27 Mart 2008 Perşembe

denizcilik arsivi

Barbaros'un torunları olduğumuzu,bütün dünya bilir... thumbsup.gif
Dün raton ile sohbette; yahu aklıma geldi şu bizim zevzeklerden heveslileri denizci yapsak..senden rica etsem bir konu açsan da .. o konuyu işlesek ne dersin dedi.. biraz süre istedim ..benim eski defterleri karıştırmam lazım..dedim .. yazıları hazırla ..resimleri tara.. bulamadığını sağdan soldan arakla.. eh bayağı işim var ..inşallah tefrika halinde ..sizi sıkmadan ve kendimide hırpalamadan..foruma bir döküman bırakabilmek ve istekli kardeşlerimizin meraklarını gidermek için bu konu altına yazacağız...
NEDEN BİLMELİYİZ

Gemi veya tekne kullanmasanız bile,sınırlı bilginiz dahi sizi toplumda bakışların toplandığı,etrafınızdaki insanların kaynaştığı ilgi odağı haline getirebilir.
Bu sayede hayat kurtarabilir,gemi yolculuğunda; deniztutmasına karşı tedbir alabilir,etrafınızdaki olayları değerlendirebilirsiniz..
Örnek:Her zaman şehir hatları vapurlarının düdük seslerini duyarsınız.. bilmeyen; kaptan "keyifli "düdük çalıyor veya önüne gemi geldi "çekil "diyor dersiniz.. ama düdüklerin her düdüğün anlamı vardır.. bilirseniz "tek düdük" sağa"sancak" dönüyorum.."çift düdük"sola "iskeleye" dönüyorum , "üç düdük" geri "tornistan" yapıyorum ..diyor dersiniz..

Size burada kaptanlığı öğreteceğim demiyorum ..ama okuyun birgün işinize yarayacaktır.. kaptanlığı öğrenmek için .. eğitime ,staja, zamana ihtiyaç vardır..
ama bunları okuyarak küçük bir tekneyi bir yerden diğer bir yere başarıyla götürebilir..başınıza bir kaza gelirse sağ kalabilir ve hayat kurtarabilirsiniz..
Raton bu gerçekleride görerek sanırım okuyanlara çok faydalı bir döküman olacağını düşündü.. inşallah haklı çıkar..


DENİZCİLİK İÇİN ATA'MIZIN BEYANLARI

Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.....�( TBMM II.Dönem, II.Toplantı Açılış Yılı Konuşması, 01 Kasım 1936 )

Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti�nin Donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasına malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası, sefain-i harbiye tedarikinden evvel onları muvaffakıyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir......�<(Hamidiye Kruvazörü Hatıra Defteri, 20 Eylül 1924)
Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. lüğünün 22 Ocak 2008 tarih ve 713 sayılı yazıları gereğiZabitan için 75 YTL ye, Tayfa yeterlikleri için 40 YTL ye yükseltilmştir. İtiraz harçları ders başına 17.5 YTL dir. Mart 2008 sınavlarına yapılacak müracaatlar sırasında sınav harçları bu rakkamlar üzerinden yatırılacaktır.

2008 yılı içerisinde GASM Başkanlığı tarafından uygulanacak tüm sınavların takvimi açıklandı. Takvimi görmek için burayı tıklayınız

Kılavuz Kaptan Sınav Kılavuzu yayınlandı. Kılavuzu görmek için burayı tıklayınız

23 Şubat 2008 tarihinde yapılan GMDSS Uygulama sınav sonuçlarını görmek için burayı tıklayınız

GMDSS SINAVLARI KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN burayı tıklayınız

Zabitan Sınav Soruları GASM Başkanlığı adına Akademi Denizcilik tarafından basılarak satışa sunulmuştur. Temin etmek için: Tel : 0212 2496731

Adres: Kemeraltı Cd. 22 Karaköy

İlk başvurularını 31.07.2002 tarihinden sonra yapan Zabitan Gemiadamlarının yeterliklerine göre ve alfebetik sıra ile isim listelerini görmek için burayı tıklayın.
008 yılı ilk Zabitan Yeterlik sınavları 28-29-30 Mart 2008 günleri yapılacaktır.

ÖNEMLİ:
Yoğunluğa sebep olmamak maksadı ile yanlızca sınava gireceğiniz tarihte ve saat 09:00 da sınav mahalline geliniz.

Dolfin Sınav Kılavuzunu görmek için burayı tıkayınız.

Dolfin Sınav takvimini görmek için burayı tıklayınız

ON-LİNE SINAV SİSTEMİ HAKKINDA :

Herhangi bir yeterlikte Zabitan sınavlarına girerek "tek dersten başarısız" olan ve de sınavlara girme hakkı devam edenlerin bir sonraki Zabitan yeterlik sınavına mahsuben, ve bir sonraki sınav zamanını beklemeksizin on-line olarak sınavlara girebilmeleri ile ilgili çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

Bu kapsamda, 28-29-30 Mart 2008 tarihlerinde yapılacak Zabitan sınavlarında "tek dersden başarısız olan ve de sınavlara girme hakkı mevcut olan Gemiadamları" Temmuz 2008 Zabitan sınavlarını beklemeden ve Temmuz 2008 sınavlarına mahsuben, Nisan 2008 ortalarından itibaren Ziya Kalkavan ADML içinde kurulmuş bulunan GOSS sınav Merkezinde, On-line olarak sınava girebilmeleri için gerekli hazırlıklar devam etmektedir. Bu konuda hazırlanan Talimat ve sınava başvuru esasları ve sınav şekli ile ilgili bilgiler, Mart 2008 sınavları ertesi Denizcilik Müsteşarlığı ve GASM'a ait web sitelerinde yayınlanacaktır. Konu ile ilgili olanların bahis konusu sayfaları takip etmeleri.

28-29-30 Mart 2008 tarihlerinde yapılacak Zabitan sınavlarında "tek dersden başarısız olan ve de sınavlara girme hakkı mevcut olan Gemiadamları" yukarıda bahis konusu on-line sınavlara girmek için yapacakları ilk başvurularını 10 haneli "Sınav Aday Numarası" ve "T.C. Kimlik Numarası" ile yapacaklarından, bu iki numara son derece önemlidir. Cevap kağıtlarınızdaki T.C. Kimlik numarasının doğruluğu kontrol edilmeli ve yanlış ise doğru numara kesinlikle gözetmen tutanağına kaydedilmelidir. Ayrıca, bahis konusu nedenle "Sınav Aday Numaranızı" saklamanız gerekmektedir.

DENİZDE HABERLEŞME MUAFİYETLERİ HAKKINDA;

Bazı Liman Başkanlıklarının 28-29-30 Mart 2008 tarihlerinde yapılacak Zabitan Yeterlik sınavlarına ilk defa girecek olanları "GMDSS sertifikası" yerine GMDSS sınavları "Başarı belgesine" istinaden "Denizde Haberleşme" dersinden muaf gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınavlara ilk defa girecek olanlar "Denizde Haberleşme" dersinden muaf olabilmek için sınavlara gelirken "GMDSS sertifikalarının aslını ve bir kopyasını yanlarında getirecekler ve sınav ertesinde sertifikalarının aslını GASM sekretrerliğine göstererek suretini bırakacaklardır. Belgenin aslını ibraz edemeyenlere "Denizde Haberleşme" sınavından muafiyet verilemeyecektir.

Sınavlara girecek tüm Gemiadamlarına başarılar dilerim

tcasm cıkacak sorular burda.

SEYİR

1.A emsali + bir değerde bulunursa pusulaya ne gibi bir düzeltme uygulanır?
a) Pruva N’a alınarak boyuna mıknatıs çubukları sürülür.
b) Pruva S’a alınarak enine mıknatıs çubukları sürülür.
c) Bakraçtaki pusula çubuklarının sayısı arttırılır.
d) Tashih küreleri pusuladan uzaklaştırılır
e) Pusula dolabı sola çevrilir

2.A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º 36´, Hesabi yüksekliği ise Hc 48º 26´ olarak saptadığına göre, intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?
a) İntersept 10 mil yakın
b) İntersept 10 mil uzak
c) İntersept sıfır
d) İntersept 36 mil uzak
e) İntersept 26 mil yakın

3.A gemisinin rotası 135° olup, B gemisi SANCAK 35° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin hakiki kerterizi nedir?
a) 170°
b) 100°
c) 135°
d) 035°
e) Hiçbiri

4.A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext. Alt. 67º 35 ´ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve inter-septi saptamıştır. IC-1´,2 kügy (Göz yüksekliği) 16 m. olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?
a) İntersept 7.7 mil yakın
b) İntersept 24,1 mil yakın
c) İntersept 24.1 mil uzak
d) İntersept 8.5 mil uzak
e) İntersept 24.5 mil uzak

5.“AlWRG” kısaltması neyi ifade eder?
a) Fenerin beyaz, kırmızı, yeşil sektörlü olduğunu
b) Fenerin kırmızı ve yeşil sektörünün tehlikeli olduğunu
c) Fenerin duruma göre renk değiştirdiğini
d) Fenerin devamlı olarak ard arda renk değiştirdiğini
e) Fenerin özel hizmet feneri olduğunu

6.Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının DRIFT’i denir.
b) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir.
c) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının SET’i denir.
d) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının İZ’i denir.
e) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının İZ’i denir

7.Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?
a) SET
b) SOA
c) DRIFT
d) TR
e) SMG

8.Ana cayro puruva değeri 078° iken ripiter puruva değeri 080° olarak görülen yanlış devreye alınmış bir ripiterle A fenerinin kerterizi 268° olarak alınıyor. Ana cayronun hatası 3° E olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
a) 271°
b) 269°
c) 265°
d) 263°
e) 266°

9.Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir?
AA B C D E

10.Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir?
a) Dikey hata.
b) Uzade hatası.
c) Teleskop hatası.
d) Prizma hatası.
e) Fabrikasyon hata.

11.Aşağıdaki fenerlerden hangisinin aydınlık süresi, karanlık süresinden fazladır?
a) Iso
b) GpFl
d) FL
d) Occ
e) Alt

12.Aşağıdaki harita sembolünün anlamı nedir?


Masts


a) Bir kısmı su üstünde gözüken batık
b) Derinliği bilinen batık
c) Yalnız direkleri gözüken batık
d) Seyre mani olmayan batık
e) Iğrıplanmış batık

13.Aşağıdaki hatalardan hangisi “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir?
a) Yan hata
b) Dikey hata
c) Uzade hatası
d) Prizma hatası
e) Fabrikasyon hata

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?
a) Gemi pruvası E ve W yönünde iken meydana gelen sapma.
b) Gemi pruvası ara yönlerde iken meydana gelen sapma.
c) Gemi meylettiği zaman meydana gelen sapma.
d) Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma.
e) Pusulanın omurga hattı üstünde olmaması nedeniyle meydana gelen sapma.

15.Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Rotalar trafik ayrım düzenine uygun olmalıdır.
b) Trafik düzenine girişler sert dönüşlerle olmamalıdır.
c) Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır.
d) İç bölgede seyir yapılmalıdır.
e) Trafik ayrım bölgesinde seyir yapılmamalıdır.

16.Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisi ile gnomonic harita elde edilir?
a) Enine silindirik
b) Konik
c) Lambert
d) Eğri silindirik
e) Eğri düzlem

17.Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm düzlemi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur?
a) Silindirik
b) Konik
c) Lambert
d) Gnomonic
e) Bonne

18.Aşağıdaki maddelerden hangisi pusulayı etkilemez?
a) Elektrik kabloları
b) Yumuşak demirden yapılmış vardevelalar
c) Isınan baca
d) Çarmıh telleri
e) Sarıdan yapılmış teleskop

19.Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
a) Silindirik
b) Konik
c) Küre
d) A, B, C dekilerin hepsi
e) A, B, C dekilerin hiçbiri

20.Aşağıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir?
a) Radar anteninin yüksekliği
b) Gemimizin sürati
c) Gemimizin mevki
d) Zaman
e) Su derinliği

21.Aşağıdakilerden hangisi Fix’ siz emniyetli seyir yöntemlerinden değildir?
a) Kurtarma Hatlarıyla
b) Rehber Hatlarıyla
c) Yatay Tehlike Açılarıyla
d) Dikey Tehlike Açılarıyla
e) Mevki Hattıyla

22.Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir?
a) Denizcilik uyarısı
b) INMARSAT mesajı
c) SATNAV mesajı
d) Arama ve kurtarma bilgileri
e) DECCA mesajı

23.Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir?
a) Dia
b) Explos
c) Bell
d) Fog Det Lt.
e) Siren Mo (N)

24.Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?
a) Kuru pusula tası kartı, sulu pusula tası kartına göre çok oynaktır.
b) Sulu pusula tası ile daha rahat dümen tutulur.
c) Sulu pusula tasında pusula kartını şamandıra, kuru pusula tasında ise iğnecik taşır.
d) Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz.
e) Sulu pusula tasında körük olduğu halde kuru pusula tasında körük yoktur.

25.Aşağıdakilerden hangisi yanlış ekodur?
a) Deniz ekosu
b) Yağmur ekosu
c) Kenar ekosu
d) Kuş ekosu
e) Tepe ekosu

26.Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız; cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiği-ne göre cayro pusula hatanız nedir?
a) 13°W
b) 13°E
c) 3°E
d) 3°W
e) 0°

27.Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksek-liği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
a) Iso 15sn 17m 20M
b) Oc 15 sec 17M 20m
c) Oc 15 sec 20m 17M
d) Iso 15 sec 17M 20m
e) Al 15 sec 17m20M

28.Ay’ın alt kenarından alınan Sex.Alt. : 32° 20’, IC :-2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yüksek-lik (Ho). nedir? (HP 54’,4 alınacaktır.)
a) 32° 12’,2
b) 33° 12’,1
c) 33° 38’,2
d) 33° 14’,6
e) 32° 42’,2

29.Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir?
a) Fix mevki
b) Kesin fix mevki
c) AP mevki
d) Running fix mevki
e) MPP Mevkii

30.Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zn = 360° - Az
b) Zn = Az
c) Zn = 180° + Az
d) Zn = 180° - Az
e) Zn = 360° + Az

31.Başlangıç boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kutuplar
b) Ekvator
c) Greenwich boylamı
d) Üst boylam
e) Alt boylam

32.Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağı-daki hangi kısaltma ile gösterilmiştir?
a) CoDec
b) CoAlt
c) CoLat
d) CoZ
e) H

33.Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözü-nüz.)
a) 3240 mil
b) 2160 mil
c) 2187 mil
d) 2120 mil
e) 2080 mil

34.Batı Kardinal şamandırasının tepelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
A B C D E

35.Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) DRIFT
b) ROTA
c) SET
d) ACTUAL TRACK
e) INTENDED TRACK

36.Bir ARPA “Hedef Tehditi (Çatışma Uyarısı)” alarmını aşağıdaki durumlardan hangisinde verir?
a) İzlenmekte olan bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman,
b) İzlenmekte olan bir hedef Koruma Çemberi (Guard Ring) içine girdiği zaman ?
c) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman,
d) İzlenmeyen bir hedefin EYN’dan geçmesine saptanmış olan EYN zamanından daha az zaman kaldığı zaman,
e) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman.

37.Bir bölgede açıkdenizden limana girişte, gemi seyrine uygun kanalların yan sınırları Sistem-A şamandıraları ile belirlenmiştir. Buna göre, iskele tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?
a) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı koni tepelik
b) Kırmızı konik şamandıra kırımız küre tepelik
c) Yeşil sütun şamandıra yeşil koni tepelik
d) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı silindir tepelik
e) Kırmızı küre şamandıra kırmız silindir tepelik

38.Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 17°.5
b) 45°
c) 30°
d) 24°
e) 40°

39.Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğuna göre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir?
a) 0,5 knot
b) 0,9 knot
c) 1,1 knot
d) 1,5 knot
e) 1,8 knot

40.Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 13,91 mil
b) 24,31 mil
c) 10,91 mil
d) 22,09 mil
e) 17,06 mil

41.Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 10,02 mil
b) 11,46 mil
c) 12,26 mil
d) 11,02 mil
e) 10,50 mil

42.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4,2 mil
b) 2,3 mil
c) 3,2 mil
d) 2,9 mil
e) 3,9 mil

43.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 3° 36' olark ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 300 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.665 mil
b) 6.65 mil
c) 0.178 mil
d) 7.85 mil
e) 0.785 mil

44.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 5° 36' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 250 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,42 mil
b) 0,42 mil
c) 0,52 mil
d) 1,52 mil
e) 1,00 mil

45.Bir geminin pruvasından pupasına kadar olan mesafe 367,5 feet olduğuna göre pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 14 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati aşağıdakilerden hangisidir?
a) 14,0 kts
b) 14,5 kts
c) 15,5 kts
d) 16,0 kts
e) 16,8 kts

46.Bir geminin pusulasının hangi hallerde düzeltilmesi gerekir?
a) Arızi sapma 5° yi geçerse,
b) Gemi uzun süre tamirde kalırsa,
c) Geminin yara alması veya çatışması halinde,
d) Uzun zaman bir yere bağli kalması halinde,
e) Hepsi doğru.

47.Bir gök cismi aşağıdaki belirtilen koşuldan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez?
a) Lat N, Dec.S Dec <CoLat.
b) Lat N, Dec.S Dec >CoLat.
c) Lat S, Dec.N Dec <CoLat.
d) Lat N, Dec.N Dec >CoLat.
e) Lat N, Dec.N Dec <CoLat.

48.Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
a) Yükseklik açısı azalır.
b) Yükseklik açısı artar.
c) Azimuth azalır.
d) Azimuth açısı küçülür.
e) Yükseklik açısı sabit kalır.

49.Bir gök cisminin almanaktan bulunan GHA değeri 220°, Dec 15°00’N ve DR mevkiin koordinatları 35°N – 060°E olduğuna göre HA (t) açısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 80°
b) 100°
c) 180°
d) 200°
e) 280°

50.Bir kerte kaç derecedir?
a) 10°,25
b) 11°,50
c) 12°,25
d) 11°,25
e) 12°,50

51.Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edil-miş olan hatta ne isim verilir?
a) Sektör hattı
b) Rehber hattı
c) Transit hattı
d) Kerteriz hattı
e) Mevki hattı

52.Bir mevkiin koordinatlarını belirtirken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) 42°N - 183°E
b) 92°N - 072°E
c) 60°S - 240°W
d) 35°S - 108°W
e) 94°N - 085°E

53.Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
a) Weather kontrolu
b) Rudder kontrolu
c) F.U çalışma düzeni
d) Güç anahtarı
e) Hepsi devrede olmalıdır

54.Bir periyot içinde farklı renkler sergileyen ritmik fenerlere ne ad verilir?
a) Ritmik Fener.
b) Sabit Fener
c) Sektörlü Fener.
d) Renk Değiştiren Fener.
e) Rehber Fener.

55.Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur?
a) 197°
b) 198°
c) 199°
d) 200°
e) 201°

56.Boylam 060° 12’ W olan bir mevkide LMT 08:21:37 iken boylamı 018° 03’ E olan bir noktada LMT kaçtır?
a) 13:34:37
b) 12:22:25
c) 17:50:41
d) 14:22:25
e) 13:50:41

57.Boylamımız 100° W ve GHA değeri 350° ise saat açısı (HA veya t) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 150° W
b) 250°
c) 10° W
d) 90° E
e) 110° E

58.Buzlar arasında seyreden bir geminin hızı kaç knot olmalıdır?
a) 12-9
b) 10-7
c) 8-5
d) 6-3
e) 4-1

59.Buzlar arasında seyreden bir geminin rota değişiklikleri max kaç derece olmalıdır?
a) 30°
b) 25°
c) 20°
d) 15°
e) 10°

60.Buzlarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
I) Okyanus kılavuz haritalarında
II) Routeing chartlar
III) Ocean passage kitapları
IV) Okyanus kılavuz kitapları
a) I, IV
b) II, III
c) I, III
d) I, III, IV
e) I, II, IV

61.Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üçgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır.
b) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki d.long kadardır.
c) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-Lat dır.
d) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir.
e) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik, kenarı vertex noktasında keser.

62.Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde göksel seyir kısa yol cetvelleri kullanıldığında, göksel seyir bilinenleri ile bilinmeyenleri yerine büyük daire seyri bilinenleri ile kullanılır. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) LHA yerine d.long
b) Dec. yerine Lat2
c) Semt yerine kalkış rota açısı
d) Hesabi yükseklik yerine mesafe
e) Lat yerine Lat1

63.Büyük daire seyrinin Göksel Seyir Cetvelleri ile çözümünde aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) LHA yerine d.long
b) Dec. yerine Lat2
c) Semt yerine kalkış rota açısı
d) Hesabi yükseklik yerine mesafe
e) Lat yerine Lat1

64.Cayro hatası 2° W olan bir geminin hakiki 110° rotasına gitmek için cayro ile rotası ne olmalıdır?
a) 108°
b) 110°
c) 112°
d) 114°
e) Hepsi yanlış

65.Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir?
a) 126°
b) 127°
c) 128°
d) 129°
e) 130°

66.Cayro pusula hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
a) 2°
b) 3˚
c) 5˚
d) 10˚
e) 6˚

67.Cayro pusula ile 016° rotasına ilerlerken cayro arızalanmıştır. Bölge’de Var 2°E ve bu rotada Dev 6°E olduğuna göre manyetik pusula ile kaç rotasına seyretmelidir?
a) 008°
b) 014°
c) 018°
d) 024°
e) 020°

68.Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ?
a) Gemi 050 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
b) Gemi 025 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
c) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken
d) Gemi 090 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
e) Gemi 130 rotasına 10 mil hız ile seyrederken

69.Cayro pusulalarda; birbirine dik üç ayrı eksen etrafında hareket serbestiyetine sahip olan, yüksek devirle dönen ve ağırlığı çevresinde balans edilmiş elemana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fantom element (Gölge eleman)
b) Spider element (Örümcek eleman)
c) Hassas element (Duyarlı bölüm)
d) Cayro döndürme sistemi
e) Düşey çember

70.Cayro pusulalarda; fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilen kısma verilen isim, aşağı-dakilerden hangisidir?
a) Fantom element (Gölge eleman)
b) Spider element (Örümcek eleman)
c) Hassas element (Duyarlı bölüm)
d) Cayro döndürme sistemi
e) Düşey çember

71.CE 3°45′W ve bölgedeki Var :1°30'E ise manyetik pusuladaki “deviation” miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5° 15′E
b) 2° 15′E
c) 2° 15′W
d) 5° 15′W
e) 3° 35′W

72.Demir yeri kontrolunda en sıhhatli mevki koyma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir transit bir kerteriz ile
b) Bir transit bir mesafe ile
c) Aynı maddenin bir kerteriz bir mesafe ile
d) Sextant ve Station Pointer ile
e) Sextant ile

73.Deniz dibinin taşlık olduğunu gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rk.S.
b) St.
c) M.
d) Rky.
e) St.M

74.Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aletleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İskandil
b) Stadimetre
c) Parakete
d) Sextant
e) Station Pointer

75.Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tabii sapmanın değişmesi
b) Yapay sapmanın değişmesi
c) Enlemlerin değişmesi
d) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi
e) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi

76.Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
a) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
b) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
c) İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
d) Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
e) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

77.Doppler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 200 metreden daha derin sularda, doppler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (water track) konumuna geçerler.
b) Hata oranı yüksektir.
c) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler.
d) Doppler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar.
e) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır

78.Dünyanın bünyesinde meydana gelen mıknatıslanma nedeniyle pusulamızda meydana gelen sapmaya ne denir?
a) Tabii sapma denir, (D) kısaltması ile gösterilir.
b) Tabii sapma denir, (V) kısaltması ile gösterilir.
c) Arızi sapma denir, (D)kısaltması ile gösterilir.
d) Arızi sapma denir, (V) kısaltması ile gösterilir.
e) Pusula hatası.

79.Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?
a) Yıldız teleskopu takılır.
b) Uzade kolu 0’a alınır.
c) Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır.
d) Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur.
e) Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.

80.Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?
a) Sağdan sola doğru
b) Soldan sağa doğru
c) Açık renkten koyu renge doğru
d) Koyu renkten açık renge doğru
e) Böyle bir sistem yoktur

81.Düzlem seyrinde kullanılan haritalar hangi projeksiyon sistemiyle yapılır?
a) Transver Mercator
b) Obliq
c) Ekvatoryal Mercator
d) Lambert
e) Konik

82.Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük dairelere ne denir?
a) Spiral
b) Elipsoid
c) Enlem
d) Ekvator
e) Boylam

83.Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur?
a) 225° -1 knot
b) 045° -0,5 knot
c) 065° -1 knot
d) 025° -0,5 knot
e) 085° -1 knot

84.Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tesbit ederken, dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden han-gisi doğru bir seçim olur?
a) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır.
b) P.R.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.
c) P.R.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır.
d) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.
e) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur.

85.Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamandırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.
a) 328° - 1 knot
b) 033° - 0,9 knot
c) 028° - 1 knot
d) 173° - 0,9 knot
e) 189° - 1,9 knot

86.Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
a) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır.
b) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildir
c) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir.
d) Kerte hattı bir doğru şeklindedir
e) Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir

87.Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir?
a) Elektrik alan.
b) Polarizasyon.
c) Manyetik alan
d) Akım yönü
e) Dalga yönü

88.Elektromanyetik dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
a) Saykıl.
b) Frekans.
c) Genlik.
d) Kritik bölge.
e) Periyot.

89.Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
a) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
b) Ortalama güneş zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
c) Görünen güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
d) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
e) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

90.Farklı iki datum sistemi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar hangileridir?
I-Yerin ekvatoral ve kutupsal çapları değişik değerdedir
II-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritalarda mevkiler farklıdır
III-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritada şekillerin yerleri değişiktir
IV-Farklı iki datuma göre yapılmış haritada derinlik ve yükseklikler değişiktir
a) IV
b) II-III
c) I
d) II-III-IV
e) Hepsi doğru

91.Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir.
b) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.
c) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir.
d) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir.
e) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.

92.Fenerlerin frekansları hangi kaynaktan bulunur?
a) Haritalardan
b) Portolonlardan
c) Fenerler ve sis işaretleri kitaplarından
d) Kılavuz kitaplarından
e) Kılavuz haritalarından

93.FL(3) 25sec 100m 20M özelliklerini taşıyan bir fener 5 mil görüş mesafesinde kaç milden görülebilir?
a) 5 milden
b) 12 milden
c) 13 milden
d) 15 milden
e) 20 milden

94.FL5sec 49m 10M nominal özelliklerini taşıyan bir fener göz yüksekliği 9 m olan bir zabit için görüş mesafe-sinin 15 mil olduğu bir ortamda gece ve gündüz kaç milden görülebilir?
a) 15-15 mil
b) 10-10 mil
c) 12-15 mil
d) 14-21 mil
e) 12-21 mil

95.Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde orta mesa-fede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hare-ket tarzınız ne olacaktır?
a) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim
b) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.
c) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim.
d) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim.
e) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.

96.Gece şartlarında 000° rotasında seyrederken, pruvanızda gördüğünüz ve ışık karakteristikleri VQ (3) 5s olan yan yana iki fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a) Bu şamandıralar; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
b) Bu şamandıralar haritada bulunmayan; yeni oluşmuş bir tehlikeyi markalamaktadırlar.
c) Bu şamandıralar; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir.
d) Bu şamandıralar liman girişini markalamaktadırlar.
e) Bu şamandıralar emniyetli suları markalamaktadırlar.

97.Geçici düzeltmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Haritanın sol alt kenarına mürekkepli kalem ile yapılır.
b) Haritanın sol alt kenarına kurşun kalem ile yapılır. Yanına (T) kısaltması konur.
c) Haritanın orta alt kısmına kurşun kalem ile yapılır.
d) Haritanın orta alt kısmına mürekkepli kalem ile yapılır.(T) kısaltması konur.
e) Kurşun kalem ile yapılır.Haritanın müsait bir yerine kayıt edilir.

98.Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek su zamanı (time of HW)
b) Alçak su zamanı (time of LW)
c) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
d) Yüksek su veya alçak su zamanları
e) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman

99.Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebb Current
b) Stand
c) Flood Current
d) Slack Water
e) Menzil

100.Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?
a) Yeni ay
b) İlk dördün
c) Yeniay ile ilk dördün arasında
d) Son dördün
e) Son dördün ile yeniay arasında

101.Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir?
a) Yüksek su
b) Menzil
c) Stand
d) Neap
e) alçak su

102.Gel-git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
b) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
c) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir.
d) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir.
e) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır.

103.Gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma + 5°, gemi pruvası 090° iken P de meydana gelen sapma +3° ise, pruva 040° iken P ve Q dan dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur?
a) 5°
b) 5°,7
c) 7°,2
d) 8°
e) 2°

104.Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hollanda Paraketesi.
b) Akustik Parakete.
c) Chernikef Paraketesi.
d) Pitotstatik Parakete.
e) Elektromanyetik Parakete.

105.Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre D emsalinin değeri nedir?
Pruva N NE E SE S SW W NW
Yapay Sapma 6°W 10°W 5°W 1°W 3°E 6°E 11°E 5°E
a) 5°W
b) 7°W
c) 2°E
d) 5°E
e) 2°W

106.Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
a) Yol noktası (waypoint)
b) Seyredilecek rota
c) Anten yüksekliği
d) Kullanılacak frekanslar
e) Kullanılacak uydu sinyal kodları

107.Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir?
a) Temasın uzaklaşma noktası
b) Temasın yaklaşma noktası
c) Azami yaklaşma noktası
d) Nispi hareket hattı yönü
e) Nispi yaklaşma noktası

108.Geminizin rotası 040o ve hızı 16 knot tur. Bir hedeften alınan radar kerterizleri aşağıdaki gibidir:
Zaman Kerteriz Mesafe
1100 080o 7 mil
1102 080o 6 mil
Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. CPA (EYN) mesafesini kaptan 1.5 mil olarak emretmiştir. Kaptan kaçınma maksadı ile saat 1104 te dönüş için komut vereceğini söylemiştir. Buna göre geminizin yeni rotasını ve yeni rotada TCPA (AYNZ) ‘yı hesaplayınız.
a) 083° 11:17
b) 004° 11:15
c) 090° 11:13
d) 104° 11:09
e) 098° 11:12

109.Geminizin rotası 185˚, sürati 15 Kts.’dır. 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚, mesafesi ise 21.000 Yardadır. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 080˚
b) 040˚
c) 070˚
d) 120˚
e) 220˚

110.Gemimizin rotası 262° iken hakiki kerterizi 072° olarak ölçülen bir geminin nispi kerterizi kaç derece olur?
a) SANCAK 140°
b) İSKELE 170°
c) SANCAK 170°
d) İSKELE 140°
e) SANCAK 180°

111.Geminizin rotası 340°sürati 16 KTS'dir. Gemi anemometresinden nisbi rüzgarı yönünü SANCAK 65°, süratini 13,5 Knots olarak ölçtünüz. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü ve sürati nedir?
a) 294° - 16 knots
b) 114° - 16 Knots
c) 234° - 16 knots
d) 114° - 1,6 knots
e) 114° - 8 knots

112.Geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
a) e
b) a
c) R
d) Q
e) P

113.Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Parakete mevki
b) DR
c) EP
d) R.Fix
e) Fix

114.Geminin yatay yumuşak demirlerinin pusulaya etkisini azaltmak veya yok etmek için aşağıdaki düzeltici-lerden hangisi kullanılır?
a) Tashih küreleri
b) Flender çubuğu
c) Bakraç
d) Tashih çubukları (enine)
e) Tashih çubukları (boyuna)

115.Geminiz ile 240° rotasına seyretmektesiniz. Bölgede doğal sapma 5° 10'E’dir. Manyetik pusulanın bu rota-daki yapay sapması 2° 30'W’dir. Manyetik pusula ile rotanız ne olmalıdır?
a) 240°
b) 230°
c) 234° 50′
d) 237° 20′
e) 245° 10′

116.GHAg değeri 242° ve SHAH değeri 103° ise, GHAH değeri nedir?
a) 139°
b) 214°
c) 270°
d) 345°
e) 225°

117.Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar?
a) Düzlem
b) Lambert
c) Silindirik
d) Konik
e) Oblique silindirik

118.Gnomonic projeksiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Işık kaynağı sonsuzda kabul edilir
b) İz düşüm düzlemi silindiriktir
c) Işık kaynağı teğet noktanın 180° tersinde kabul edilir
d) İz düşüm düzlemi koniktir
e) Işık kaynağı kürenin merkezindedir

119.Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir?
a) GMT
b) LMT
c) ZT
d) ZD
e) GAT

120.Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
a) LAT = CoAlt + Dec
b) LAT = CoAlt - Dec
c) LAT = Dec - CoAlt
d) LAT = 180° - (CoAlt - Dec)
e) LAT = 180° + (CoAlt + Dec)

121.Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
a) LAT = CoAlt+Dec
b) LAT = Dec - CoAlt
c) LAT = CoAlt - Dec
d) LAT = 180- (CoAlt - Dec)
e) LAT = 180- (CoAlt + Dec)

122.Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir?
a) Yükseklik
b) Enlem
c) Meyil
d) Saat dairesi
e) Semt

123.Göz yüksekliği 64 ft olan bir gözlemci 144 ft yüksekliğindeki bir feneri kaç milden görebilir?
a) 20 mil
b) 20.5 mil
c) 21.7 mil
d) 22.8 mil
e) 19.7 mil

124.GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ?
a) Enlem
b) Boylam
c) Kerteriz
d) Uzaklık
e) Eğim

125.GPS sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır?
a) 12 Asıl, 12 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
b) 6 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 9 uydu vardır.
c) 18 Asıl, 6 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
d) 3 Asıl, 1 Yedek olmak üzere toplam 4 uydu vardır.
e) 21 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.

126.GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ?
a) Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur,
b) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur,
c) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlana-rak mevki bulur,
d) Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir,
e) Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemi-de ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur

127.Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile ilgi olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
e) Ortalama güneş Greenwich alt boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.

128.Grid kuzeyi neye göre belirlenir?
a) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.
b) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir.
c) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.
d) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.
e) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.

129.Grup çakarlı,15 saniyede bir 3 çakar gösteren 10 metre yüksekliğinde 15 milden gözüken beyaz ışıklı bir fenerin haritadaki yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gp.Fl.(3) 15 sec.15m. 10 M
b) Gp.Fl.(3) W.15 sec 10 m.15 m
c) Fl.(3) W. 15 sec.10 m. 15 m
d) Fl.(3)15 sec 10 m.15 M
e) Gp.Fl.(3) 15 sec 15 m 10 M

130.Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
a) + 1',0
b) -1',2
c) + 0',6
d) – 0',6
e) + 1',2

131.Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N
a) Dec.-ZX
b) Dec.+ZX
c) ZX-Dec.
d) Dec+Sext.Alt.
e) Dec-Sext.Alt

132.Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Meridyen geçiş zamanı
b) Güneşin declinasyonu
c) Ho
d) Zn
e) DR Mevki

133.Güneşten yapılan gözlem sonucu Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´, Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) İntersept 5 mil uzak
b) İntersept 5 mil yakın
c) İntersept 25 mil uzak
d) İntersept 25 mil yakın
e) İntersept 30 mil yakın

134.Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur?
a) 135° -1,0 knot
b) 315° -1,2 knot
c) 335° -1,2 knot
d) 275° -1,2 knot
e) 255° -1,4 knot

135.Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti aşağıda-kilerden hangisidir ?
a) Zn = 360° - Az
b) Zn = Az
c) Zn = 180°- Az
d) Zn = 180° + Az
e) Zn = 360° + Az

136.Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur.
b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur.
c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 220° fazlası olur.
d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur.
e) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° - 45° eksiği olur.

137.Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren doğuya veya batıya doğru 180°ye kadar, Nispi kerteriz ise kuzeyden itibaren saat yönünde 000°-360° arasında ölçülür.
b) Nispi kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Hakiki kerteriz ise geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinden 000°-360° arasında ölçülür.
c) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönünün aksi istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruva-sından itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında ölçülür.
d) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-180° arasında ölçülür.
e) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren sancak/iskeleye doğru 0°-180° arasında ölçülür.

138.Hakiki 300° rotasına giderken doğal sapma 3°E ve yapay sapma 2°W ise manyetik pusulamız kaç dereceyi gösterir?
a) 301°
b) 299°
c) 302°
d) 298°
e) 297°

139.Hangi boylam üzerinde GMT-LMT-ZT birbirine eşit olur?
a) Gün değişim boylamında
b) Greenwich boylamında
c) Ekvator üzerinde her boylamda
d) Her orta boylamda
e) Ay değişim boylamında

140.Harita düzeltmesi işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kalıcı düzeltmeler mor çini mürekkebi ile yapılır
b) Eski bilgilerin üstü çizilir karalanmaz
c) Kalıcı düzeltme numarası düzeltmenin yanına yazılır
d) P ve T ilanlarının düzeltmeleri kurşun kalemle yapılır
e) Düzeltme işlemine büyük ölçekli haritadan başlanır

141.Harita düzeltmesi yaparken önce hangi haritadan başlanır?
a) Büyük ölçekli haritadan.
b) Küçük ölçekli haritadan.
c) Orta ölçekli haritadan.
d) Herhangi bir haritadan.
e) Genel haritadan.
142.Harita elde etmek için kullanılan izdüşüm yöntemlerinin hangisinde ışık izdüşüm düzleminin karşı tarafından (180° ters tarafından) ve kürenin dışından gelir?
a) Stereografik
b) Gnomonic
c) Ortografic
d) Distorsion
e) Hiç birinde

143.Harita üzerinde mesafe ölçülürken, mesafe ölçeği nereden alınır?
a) Enlem ölçeği üzerinden alınır.
b) Boylam ölçeği üzerinden alınır.
c) Pusla gülü üzerinden alınır.
d) Kerte hattı üzerinden alınır.
e) Harita derinliklerinden alınır.

144.Harita üzerinde “şüpheli iskandil” değerleri aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir ?
a) ED
b) LW
c) SD
d) HW
e) MTL

145.Haritada yazılı derinlikler için aşağıdaki referans değerlerinden, hangisi esas alınılır?
a) HW
b) LW
c) MHW
d) Chart Datum
e) MHWN

146.Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
a) 3°E
b) 3°W
c) 1° 30'W
d) 1° 30'E
e) Hepsi yanlış

147.Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir?
a) 1°E
b) 1°W
c) 2°E
d) 2°W
e) 0°

148.Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder?
a) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştır
b) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştır
c) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve I.H.O. tarafından kabul görmüştür
d) Harita birinci logodaki hidrografik ofis tarafından hazırlanmış, ikinci logodaki hidrografik ofis tarafından yayınlanmış ve I.H.O. tarafından kabul görmüştür
e) Harita I.H.O. tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır

149.Hatası 3° W olan bir cayro pusula ile 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında pruva çizgisi 2° iskele-de çıkmaktadır. Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor. Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir?
a) 016°
b) 080°
c) 082°
d) 084°
e) 090°

150.Hc > Ho ise intersept ne olur?
a) T
b) A
c) Gp
d) Z
e) AP

151.Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
a) a= 12 mil uzak
b) a= 12 mil yakın
c) a= 33 mil yakın
d) a= 33 mil uzak
e) a= 20 mil uzak

152.Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü hava koşullarında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlemesine olanak veren sistem aşağı-dakilerden hangisidir?
a) LORAN - C
b) NAVTEX
c) OMEGA
d) GPS
e) RDF

153.HO-2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini bulmamıza yardımcı olur?
a) CoAlt ve CoDec’ini
b) Az ve Zn yi
c) Colat ve CoDec'ini
d) Zn ve Z’yi
e) Zn ve Alt’ını.

154.IALA Lateral Sistem A ile B arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şamandıra şekilleri
b) Tepelik şekilleri
c) Tepelik ve şamandıra renkleri
d) Şamandıra renkleri
e) Hepsi

155.IALA Sistem A’da emniyetli su şamandırasının rengi nedir?
a) Kırmızı, siyah enine renlidir
b) Kırmızı beyaz boyuna renklidir
c) Sarı renklidir
d) Kırmızı yeşil enine renklidir
e) Kırmızı renklidir

156.IALA Sistem A’ya göre konik yeşil tepelik ne anlama gelir?
a) Tehlike şamandırası
b) Radar reflektörü
c) Kanalın sancak tarafı
d) Kanalın iskele tarafı
e) Kardinal şamandıra

157.Işık süresi karanlık süresine eşit olan fenerlere ne isim verilir?
a) Husuflu fener
b) Çakarlı fener
c) Sabit fener
d) İzofaz fener
e) Seri çakarlı fener

158.Icebergler açık bir havada yaklaşık kaç milden görülebilir?
a) 3-5
b) 5-6
c) 7-10
d) 10-15
e) 15-20

159.İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Rotalar birbirine paraleldir.
b) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
c) Rotalar birbiri ile 45° lik açı yapar.
d) Rotalar birbirine diktir.
e) Rotalar birbiri ile 135° lik açı yapar.

160.İki mevkiden geçen enlem paralelleri arasındaki boylam yayının açısal boyuna ne denir?
a) Ortalama enlem
b) Enlem farkı
c) Boylam farkı
d) Enlem
e) Boylam

161.İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için kerterizlerin alınması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Önce kemere yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır,
b) Önce omuzluk yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır,
c) Kerterizler öncelik sırasına bakılmaksızın çabuk şekilde alınır,
d) Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır,
e) Önce gemiye yakın olan maddeden kerteriz alınır.

162.Index Error miktarını bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
I-Uzade kolu 0° ye alınarak ufka bakılır ufkun kendisi ile görüntüsü tek çizgi oluncaya kadar kol oynatılır.
II-Sekstant yere paralel tutularak uzade kolu gezdirilir yayın kendisi ve görüntüsü tek çizgi olunca değer tespit edilir.
III-Teleskopla uzade kolu sıfıra alınarak ufka bakılır ve sekstant sağa sola yatırılır ve ufuk tek çizgi olarak görülmeye çalışılır.
IV-Uzade kolu 0° ye getirilerek yıldıza bakılır, yıldız ve görüntüsü çakışıncaya kadar kol oynatılır.
a) I, II
b) I, III
c) I, IV
d) II, III
e) II, IV

163.Interseptin hesaplanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İntersept = ZXo – Ho
b) İntersept = ZXc – Hc
c) İntersept = ZXc – Ho
d) İntersept = ZXc – ZXo
e) İntersept = ZXo – Hc

164.İstiridye yatağını gösteren kısaltma hangisidir?
a) Or
b) K
c) gty
d) Oys
e) Si

165.Kalkış noktası koordinatları, 45°N-060°W, vertex noktası koordinatları 52° 12,7’N - 023° 18’W, kalkış rota açı-sı 60° olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° d.long farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözü-lecektir.)
a) 51° 45,5’N - 018° 18’W
b) 52° 01,4’N - 018° 24’W
c) 52° 06,4’N - 105° 12’W
d) 52° 06,4’N - 015° 12’W

166.Kalkış noktası 46°N - 065°W, varış noktası 50°N - 027°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
a) N84°,3E, 1520 mil
b) N84°,3E, 3872 mil
c) N67°E, 3872 mil
d) N67°E, 1527 mil
e) N64° 32’E, 1380 mil

167.Kalkış noktası 51°N - 065°W, varış noktası 61°N - 005°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
a) 49° 12’, 2020 mil
b) 49° 21’, 2320 mil
c) 60° 12’, 2020 mil
d) 60° 21’, 2330 mil
e) 49° 30’, 2020 mil

168.Kalkış rota açısı 110°, varış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyri vertex noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vertex noktası kalkış ve varış noktaları arasındadır.
b) Vertex noktası dışarıda ve kalkış noktası tarafındadır.
c) Vertex noktası enlemi kalkış noktası enleminden büyüktür.
d) Vertex noktasının enleminin işareti kalkış noktası enleminin işareti ile aynıdır.
e) Vertex noktası ile birinci ara nokta kalkış noktasının ters tarafındadır.

169.Karada bulunan pusula çubuğu hangi doğrultuda durur?
a) Coğrafi kuzey-güney kutup doğrultusunda
b) Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusunda
c) Coğrafi boylamlara paralel
d) Coğrafi enlemlere paralel
e) Manyetik enlemlere paralel

170.Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem paraleli olur.
b) Kerte hattı, boylam olur.
c) Kerte hattı, enlem farkı olur.
d) Kerte hattı, boylam farkı olur.
e) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

171.Kerte hattı boylamlar ile sıfır derecelik bir açı yaptığında deparçer ne olur?
a) En büyük olur
b) En küçük olur
c) Sıfır
d) Ekvator
e) Kutup

172.Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur?
a) 3 mil
b) 2 mil
c) 1 mil
d) 0,5 mil
e) Kaptanın devamlı talimatına göre

173.Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır. Aşağıdakilerden yanlış olan önlem hangisidir?
a) Dümen ele alınır.
b) Gözcü sayısı arttırılır.
c) Radarlar çalıştırılır.
d) Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir.
e) VHF dinlemesi yapılır.

174.Koordinatları; Lat: 33° N, Long: 012° W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir gemi-nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat 2 : 31° 05'N Long 2 : 012°W
b) Lat 2 : 35° 25'N Long 2 : 012°W
c) Lat 2 : 34° 55’N Long 2 : 012°W
d) Lat 2 : 33°N Long 2 : 010° 55’W
e) Lat 2 : 33° 35'N Long 2 : 012° 45'W

175.Koordinatları; Lat: 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir gemi- nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat 2 : 40° 35'S Long 2 : 092°E
b) Lat 2 : 45° 25'S Long 2 : 092°E
c) Lat 2 : 43°S Long 2 : 094° 25'E
d) Lat 2 : 43°S Long 2 : 090° 35'E
e) Lat 2 : 45° 35'S Long 2 : 118° 45'E

176.Kutup Yıldızının düzeltilmiş açısal yüksekliği (Ho) 51˚ 15', a0 : 14'.8, a1 : 0'.6, a2 : 0'.6 olduğuna göre bulun-duğunuz enlem değeri nedir ?
a) 50˚ 31'.0 N
b) 51˚ 31'.0 N
c) 51˚ 29'.8 N
d) 50˚ 29'.8 N
e) 49˚ 29'.8 N

177.Kuzey Kardinal şamandıraların ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Qm
b) VQ
c) Q(6)
d) VQ(9)
e) Fl.

178.Kuzey yarım kürede okyanusların kıyıya yakın sularında rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° fazlası olur
b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° -45° fazlası olur
c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° eksiği olur
d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur
e) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur

179.Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’i (yönü) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 085°
b) 090°
c) 225°
d) 325°
e) 135°

180.Manyetik pusulada; geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
a) e
b) a
c) R
d) Q
e) P

181.Manyetik pusulamız ile 112° ye ilerlerken bölgedeki doğal sapma değeri 2°E ve bu rotadaki yapay sapma 4°W ise hakiki olarak kaç dereceye gittiğimizi bulunuz?
a) 114°
b) 110°
c) 116°
d) 108°
e) 113°

182.Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde medyana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?
a) Günlük med–cezir (diurnal tide)
b) Karışık med–cezir (mixed tide)
c) Atlantik Okyanusu limanlarında med-cezir hadisesi görülmez.
d) Yarım günlük med–cezir (semidiurnal tide)
e) Haftalık med–cezir (weekly tide)

183.Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?
a) Boylamlar birbirine paraleldir
b) Enlemler birbirine paraleldir
c) Enlemler boylamlara diktir
d) Enlemler arası mesafeler birbirine eşittir
e) Boylamlar arası mesafeler birbirine eşittir

184.Mercator haritasında Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar?
a) Düzlem
b) Lambert
c) Silindirik
d) Konik
e) Oblique silindirik

185.Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
a) 0°
b) 45°
c) 90°
d) Bütün enlemlerde
e) Hiçbir enlemde

186.Mercator (normal silindirik) haritalarda enlemler arası mesafe ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Enlemin Sin oranında artar
b) Enlemin Cos oranında artar
c) Enlemin Tg oranında artar
d) Enlemin Sec oranında artar
e) Enlemin (Sec)2 oranında artar

187.Mercator projeksiyonu ile yapılan haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Konformaldir,
b) Orta enlem için ölçeği sabittir,
c) Kerte hatları doğru şeklinde iz verirler,
d) Haritanın her yerinde enlemler ve boylamlar birbirlerine diktir,
e) Hepsi doğrudur

188.“Na” kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başucu
b) Ayakucu
c) Semt açısı
d) Dikey daire
e) Ufuk

189.New Haven Harbor Entrance (3016) bölgesinde 5 KASIM 1999 saat 07:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir)
a) 152°, 0,5 knot
b) 319°, 1,02 knot
c) 152°, 1,2 knot
d) 319°, 2,5 knot
e) 112°, 2,7 knot

190.NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir?
a) Ufkun 3° altında bulunduğu andır
b) Ufkun 6° alanında bulunduğu andır
c) Ufkun 12° altında bulunduğu andır
d) Ufkun 15° altında bulunduğu andır
e) Ufkun 18° altında bulunduğu andır

191.Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
a) Ay'ın GHA ve Dec değerine
b) Güneşin Dec değerine
c) GHA Aries değerine
d) Venüsün GHA ve Dec değerine
e) Mars'ın GHA ve Dec değerine

192.Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşı-laştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundur-masına gerek olmayan bilgidir?
a) Geminin boyu.
b) Geminin yük durumu.
c) Varış limanı.
d) Geminin hızı.
e) Deniz durumu.

193.Oto-Pilotta aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır?
a) RUDDER
b) COUNT RUDDER
c) WEATHER
d) PERM-HELM
e) RUDDER LIMIT

194.Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
I-Okyanus kılavuz haritalarında
II-Routeing chartlarda
III-Ocean passages kitaplarında
IV-Okyanus kılavuz kitaplarında
a) Hepsinde
b) I, II, III
c) II, III
d) I, II
e) I, III

195.“PA” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayalık hududu
b) Yaklaşık mevkii
c) Şüpheli mevkii
d) Tehlike hududu
e) Çakıl

196.Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) EP
b) DR
c) MPP
d) EB
e) TR

197.Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) GEK (Doppler) Parakete
b) Pitostatik Parakete
c) Pervaneli Parakete
d) Elektromanyetik Parakete
e) Adi Parakete

198.Pusula sehpası üstünde bulunan düzeltme elemanlarından hangisi yumuşak demirdir?
a) Bakraç
b) Filender çubuğu
c) Enine duran düzeltme çubukları
d) Boyuna duran düzeltme çubukları
e) Dikine duran düzeltme çubukları

199.Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
a) Yalpa çemberi
b) Bıraketler
c) Filender çubuğu kutusu
d) Filender çubuğu
e) Bakraç

200.Radar aygıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner,
b) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken resim ve pruva çizgisi beraber döner,
c) Pruva Yukarı görüntüde gemi dönerken hem resim hem pruva çizgisi döner.
d) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner,
e) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi döner, resim sabit kalır,

201.Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Temasların tespit edilme zamanlar önemli değildir.
b) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası olabildiğince büyük seçilmelidir.
c) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir.
d) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır.
e) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez.

202.Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir?
a) Yalancı eko
b) Deniz dönüşü ekoları
c) Dümen suyu ekoları
d) Yansıma ekoları
e) Çift yansıma ekoları

203.Rasadi İrtifa (Ho) : 57˚ 35.5, Hesabi İrtifa (Hc) : 57˚ 41.5, Azimuth Açısı (Az) : N 75˚ E olduğuna göre, Intersept ve Semt (Zn) değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6 Mil (Uzak), Zn : 075˚
b) 6 Mil (Yakın), Zn : 255˚
c) 12 Mil (Yakın), Zn : 075˚
d) 6 Mil (Yakın), Zn : 075˚
e) 6 Mil (Uzak), Zn : 285˚

204.Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkış gücü
b) Frekansı
c) Anten yüksekliği
d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
e) Pals genişliği

205.Radarın azami menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkış gücü
b) Frekansı
c) Anten yüksekliği
d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
e) Pals genişliği

206.Rehberin pupasından 6000 Yarda mesafede bulunan bir A gemisinin, 148˚ rotasına 15 Kts.sürat ile ilerleyen rehber geminin 280˚ hakiki kerterizi 19.000 Yarda mesafesinde en az sürat kullanarak mevki alabilmesi için rotası ne olmalıdır?
a) 173˚
b) 353˚
c) 195˚
d) 225˚
e) 213˚

207.Rota 098°olursa rota açısı C. ne olur?
a) N 72°E
b) S 72°E
c) N 82°E
d) S 82°E
e) S 80°E

208.Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dönüş yerine gelmeden önce mevki konulmalıdır.
b) Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir.
c) Dönüş, dönüş noktasına varmadan yeni rotaya mesafe cetvelinden yararlanılarak belirlenecek mesafeden yapıl-malıdır.
d) Rota değişikliği yapıldıktan sonra mevki konulmalıdır.
e) Dönüş mümkün olduğunca küçük dümen açıları ile yapılmalıdır.

209.Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rota 210° dir
b) Rota 250° dir
c) Rota 320° dir
d) Rota 310° dir
e) Rota 350° dir

210.Rotası 340° olan bir A gemisi, B gemisini SANCAK 85° de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür?
a) 065°
b) 110°
c) 135°
d) 245°
e) 255°

211.Sahildeki bir fenerin cayro ripiterinden alınan kerterizi 310°dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin harita-dan ölçülen kerterizi 308° dir. Cayro hatası nedir ?
a) 1°W
b) 2°W
c) 2°E
d) 1°E
e) 0°

212.Samsun açıklarında tespit edilen 155° yönüne 1 knot şiddetindeki rüzgar akıntısını oluşturan rüzgarın yönü ve hızı nedir?
a) Karayel-33 mil/saat
b) Yıldız karayel-33 mil/saat
c) Karayel- 50 mil/saat
d) Poyraz-33 mil/saat
e) Yıldız poyraz- 50 mil/saat

213.Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
b) Yatay görünsel hareket batıya doğrudur.
c) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur.
d) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
e) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur.

214.Serbest dönen bir cayro pusulanın dönüş eksenine etki ederek bu eksenin Kuzey/ Güney yönüne yönelme-sini sağlayan esas öğe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvveti,
b) Cayronun ataleti,
c) Yer çekimi,
d) Presesyon hareketi,
e) Geminin hızı

215.Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme ile ilgili olarak aşağı-daki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bu işareti meteorolojik şartlar etkiler.
b) Gök cisminin paralaksına (HP) göre değişir.
c) Daima (+) olarak uygulanır.
d) Daima ( – ) olarak uygulanır.
e) Ölçülen yüksekliğe göre işaret ( + ) veya ( – )olabilir.

216.Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası –1'.8 ve IC :+ 0'.3 olduğuna göre Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?
a) 43˚ 57'.3
b) 43˚ 59'.3
c) 43˚ 56'.3
d) 43˚ 59'.9
e) 44˚ 56'.3

217.Seyir durumundaki bir gemi; 26 Nisan günü ZT olarak 16:36:14’de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anındaki DR mevkiin boylamı 159˚ 19'.5E olduğuna göre, rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 06:47:18
b) 18:47:18
c) 05:36:14
d) 06:44:32
e) 06:40:00

218.Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupa-dan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati nedir?
a) 16,5 Knots
b) 18.2 Knots
c) 17,7 Knots
d) 15.6 Knots
e) 17,0 Knots

219.Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde derinlikler ile ilgili olarak Rep (1973) ifadesini tespit ettiniz. Bu ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Haritanın 1973 yılında basıldığını ifade eder.
b) Derinliğin 1973 metre olduğunu ifade eder.
c) 1973 yılında rapor edilmiş, fakat mesahası yapılmamış bir derinlik olduğunu ifade eder.
d) Güvenilmez bir derinlik olduğunu ifade eder.
e) Derinlik konturunun 1973 metre olduğunu ifade eder.

220.Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Dip tabiatı çamurdur.
b) Dip tabiatı çakıldır.
c) Dip tabiatı balçıktır.
d) Dip tabiatı iri çakıldır.
e) Dip tabiatı mercandır.

221.“Sh” kısaltmasının anlamı nedir?
a) Sığlık
b) Taş
c) Kil
d) Kabuk
e) Kum

222.Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için bir çok yöntem uygulanır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yanlıştır?
a) Rehber fenerleri kullanılır.
b) Fenerlerin sektörlerinden yararlanılır.
c) Düşey tehlike açısı takip edilir.
d) Yatay tehlike açısı takip edilir.
e) Sadece Elektrikli iskandil devamlı takip edilir.

223.Sistem-A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır.
b) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır.
c) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.
d) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.
e) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalın sancak tarafını markalaması kabul edilmiştir.

224.Sistem–A’da Lateral işaretlerden sancak taraf şamandıra tepeliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Tek kırmızı silindir
b) Yeşil ucu yukarı koni
c) Kırmızı ucu yukarı koni
d) Yeşil ucu aşağı koni
e) Tek siyah silindir

225.Sistem-A şamandıralama sisteminde tecrit edilmiş su tehlike işaretlerini gösteren şamandıra tepeliğinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İki siyah koni
b) İki yeşil küre
c) İki siyah küre
d) İki yeşil koni
e) Bir kırmızı küre

226.Sistem-B bölgesinde beyaz renkli silindirik şamandıra neyi ifade eder?
a) Kanal orta hattını
b) Serbest suyu
c) Tehlike suyu
d) Özel maksat şamandırası olduğunu
e) Demir yeri şamandırası

227.Sistem-B’de açıkdenizden limana girişte,gemi seyirine uygun kanalların yan sınırlarını markalamak için san-cak tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerdan hangisine uygundur?
a) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı silindir tepelik
b) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı konik tepelik
c) Yeşil sütun şamandıra, yeşil koni tepelik
d) Yeşil sütun şamandıra, yeşil silindir tepelik
e) Yeşil sütun şamandıra, yeşil küre tepelik

228.Spica yıldızından alınan Sex.Alt. : 42° 38’,6, IC : -1,5’ ve göz yüksekliği 15 ft. olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
a) 42° 44’,8
b) 42° 35’,2
c) 42° 39’,8
d) 42° 33’,1
e) 42° 32’,2

229.Suni ufuk kullanılarak ölçülebilen yükseklik asıl yüksekliğin kaç katıdır?
a) 0,3
b) 0,5
c) 1,5
d) 2
e) Aynıdır

230.Suni ufukla yükseklik ölçüldüğünde hakiki yükseklik bulunurken aşağıda yazılı düzeltmelerden hangisi uygulanmaz?
a) IE
b) Dip
c) SD
d) Paralaks
e) Kırılma

231.Tercihli kanalı işaret eden şamandıraların IALA Sistem-A’ya göre ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) V QK FL
b) Fl (2+1)
c) Gp Fl (2)
d) LFl
e) Q

232.The Race Limanında 21 KASIM 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)
a) 112°, 3,9 knot
b) 112°, 7,2 knot
c) 302°, 0,75 knot
d) 302°, 4,6 knot
e) 112°, 2,7 knot

233.Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I. Okyanus kılavuz haritaları
II. Routeing chartlar
III.Ocean passage kitapları
IV. Okyanus kılavuz kitapları
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III, IV
d) II, IV
e) III, IV

234.Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I- Okyanus kılavuz haritaları
II- Routeing chartlar
III- Ocean passage kitapları
IV- Okyanus kılavuz kitapları
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III, IV
d) II, IV
e) I, III, IV

235.Türk harita yayın kataloğu kaç folyodan meydana gelmiştir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

236.Ufuk çizgisine bakılarak, ufuk çizgisi ile aynadaki yansıması tek bir çizgi gibi görülünceye kadar yapılan hata düzeltmesi aşağıdaki hatalardan hangisine aittir?
a) Dikey hata
b) Yan hata
c) Fabrikasyon hatası
d) Uzade hatası
e) Prizma hatası

237.Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?
a) Geminin iskandilindeki hata
b) Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler
c) Geminin kompütere verilen rota ve süratindeki hata
d) Kompütere verilen anten yüksekliğindeki hata
e) Gemideki cihazın kendi çalışma hatası

238.Uzunluk ölçü birimlerinden 1 yarda ne kadardır?
a) 183 cm.
b) 91,5 cm.
c) 30,5 cm.
d) 2,54 cm.
e) 150 cm

239.Var. 00° 10'E (1993) 6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.)
a) 226° 38’
b) 226° 08’
c) 226° 22’
d) 225° 22’
e) 226° 38’

240.Var. değeri 1° 40'E (1991) 4'W olan bir bölgenin haritasında 002° olan bir transiti pusulası ile 000° de kerteriz eden ve 090° rotasına giden bir gemide pruva 000° olduğunda Dev. değeri kaç derece olur? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 1°E
b) 1°W
c) 3°E
d) 3°W
e) Hepsi yanlış

241.Var. değeri; 1° 50'W (1993) 5'W olan bir bölgede, 300° pusula rotasına giden bir gemi pelarus aleti ile bir A fenerini sancak 165° de kerteriz etmiştir. Fenerin hakiki kerterizi kaç derecedir? (Dev. değeri aşağıdaki Dev. cetve-linden alınacak ve problemi 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 102° 25’
b) 137° 45’
c) 101° 15’
d) 107° 45’
e) 135° 45’

242.Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
a) A = W 19° N
b) A = N 19° W
c) A = W 19° S
d) A = S 19° W
e) A = 0°

242.Vardiya zabiti olarak; güneşin doğuşu anında semtini 079° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
a) A = E 11° N
b) A = N 11° W
c) A = E 19° N
d) A = E 11° S
e) A = S 19° W

243.Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
a) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.
b) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
c) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
d) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik, büyük daire yayını vertex noktasından keser.
e) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.

244.Yapay sapma cetveli (Dev. cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırılır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir?
a) 4 dk.
b) 10 dk.
c) 15 dk.
d) 20 dk.
e) Böyle bir kaide yoktur

245.Yapay sapmayı meydana getiren sebepler nelerdir?
a) Manyetik meridyen ile hakiki meridyen arasındaki açıdır.
b) Gemi bünyesindeki metal aksam, elektrik, elektronik cihazlardan oluşan sapmadır.
c) Manyetik kutup hakiki kutbun batısında ise.
d) Geminin bulunduğu enlem ve boylam farkı.
e) Pusula boylamı ile pusula sıfırı arasında kalan açıdır.

246.Yatay şeritler halinde boyanmış bir şamandıranın haritadaki sembolünün altındaki “RGR” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?
a) Üsten aşağı renk sırasına göre
b) Aşağıdan yukarı renk sırasına göre
c) Koyu renkten açık renge göre
d) Açık renkten koyu renge göre
e) Böyle bir sıralama sistemi yoktur

247.Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir?
a) Ekvator
b) Büyük daireler
c) Kutuplar
d) Küçük daireler
e) Yer ekseni

248.Yerel Ortalama Zaman(Local Mean Time (LMT)) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görünen Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır.
b) Ortalama Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır.
c) Görünen Güneşin; yerel alt meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır.
d) Görünen güneşin; yerel üst meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır.
e) Ortalama Güneş Zamanının; Greenwich Meridyenine göre güzenlenmesi ile elde edilen zamandır.

249.Yerel Ortalama Zaman (LMT) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
e) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.

250.Yüksekliği 25 metre olan bir fener, göz yüksekliği 16 metre olan bir gözlemci tarafından kaç milden görülür?
a) 18,7 mil
b) 22,3 mil
c) 16,2 mil
d) 21.9 mil
e) 10,3 mil

251.ZD = +4(W) olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 04:00:00 iken LMT = 04:30:00 ise bu mevkiin boylamı nedir?
a) 64° 30'W
b) 52° 15'W
c) 67° 00'W
d) 52° 30'W
e) 64° 15'W

252.Zn kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrtifa
b) SIA
c) Semt
d) Semt açısı
e) Başucu

253.000° rotasına seyretmektesiniz, pruvanızda VQ(9)10s bir fenerin çakmakta olduğunu gördüğünüzde aşağıda-kilerden hangisini uygularsınız?
a) Şamandıranın doğusundan geçilir.
b) Şamandıra iskelede bırakılır.
c) Şamandıranın batısından geçilir.
d) Şamandıranın kuzeyinden geçilir.
e) Şamandıranın güneyinden geçilir.

254.5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
a) 08:15:00
b) 08:35:00
c) 09:15:00
d) 07:15:00
e) 07:30:00

246.20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
a) 213°, 300 mil
b) 237°, 333 mil
c) 225°, 250 mil
d) 123°, 280 mil
e) 147°, 300 mil

247.020° rotasına ilerlerken pruvada beyaz Qk.Fl.(6)+LFl10s özelliğinde bir fener gördünüz. Bu fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tehlikenin doğusunu işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
b) Tehlikenin batısını işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
c) Tehlikenin güneyini işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
d) Tehlikenin kuzeyini işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
e) Güvenli su işaretini gösteren kardinal sistem şamandırasıdır.

248.020° rotasında seyir eden geminin vardiya zabiti A fenerini SANCAK 35° de kerteriz etmektedir. Geminin sürati 12 Knt.dir. Akıntı sıfırdır. 15 dakika sonra vardiya zabiti A fenerinden radarla mesafesini 3 mil olarak ölçtüğü anda A fenerinin hakiki kerterizini kaç derece olarak saptar?
a) 070°
b) 090°
c) 055°
d) 035°
e) 105°

249.030° pusula rotasına gitmekte olan gemi bir A fenerinin manyetik pusulası ile 150° de kerteriz etmektedir. Var 3° 30'E (1995)5'E ve aşağıdaki Dev. cetvelinden alınacak Dev. değerine göre hakiki kerteriz nedir? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 143° 30’
b) 148° 30’
c) 151° 30’
d) 156° 30’
e) 157° 10’

250.35° 20’ N - 050° 40’ W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot’ lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur?
a) 35° 22’ N - 050° 42’ W
b) 35° 18’ N - 050° 30’ W
c) 35° 18’ N - 050° 28’ W
d) 35° 22’ N - 050° 30’ W
e) 35° 18’ N - 050° 50’ W

251.40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?
a) 120 mil
b) 150 mil
c) 195 mil
d) 220 mil
e) 240 mil

252.75° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
a) 030°
b) 040°
c) 050°
d) 220°
e) 320°

253.080° rotasına 10 Knots süratle ilerlerken 035° de bir feneri kerteriz ediyoruz. 15 dakika sonra aynı feneri 350° de kerteriz ettiğimiz de fenere olan mesafemiz nedir?
a) 5 mil
b) 3,5 mil
c) 2,5 mil
d) 3 mil
e) 2 mil

254.79° N - 130° W mevkiinde grid rotası 045° ise hakiki rota kaç derecedir?
a) 095°
b) 175°
c) 275°
d) 315°
e) 345°

255.82° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
a) 030°
b) 040°
c) 050°
d) 220°
e) 320°

256.090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15’de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz.
a) Set : 180° , Drift : 2 Kts.
b) Set : 045° , Drift : 1 Kts.
c) Set : 335° , Drift : 2,5 Kts.
d) Set : 000° , Drift : 2 Kts.
e) Set : 000° , Drift : 2,5 Kts.

257.110° rotasına 10 knot sürat ile seyreden bir geminin vardiya zabiti, rüzgarın SANCAK 30° den geldiğini ve hızının saatte 50 mil olduğunu belirliyor. Hakiki rüzgar yönünü ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
a) 130° -50 mil/saat
b) 080° -50 mil/saat
c) 112° -45 mil/saat
d) 147° -41 mil/saat
e) 152° -54 mil/saat

258.115° W Mevkiinde güneşin batışı LMT olarak 16:48:00 olarak bulunmuştur. Güneşin batış zaman ZT olarak kaçtır?
a) 16:47:40
b) 17:08:00
c) 16:28:00
d) 17:28:00
e) 16:48:20

259.127°40' 08"E boylamının ZD değeri nedir?
a) -8
b) +7
c) +8
d) -9
e) -10

260.187° cayro rotasına gitmekte olan bir gemi radarı ile bir A cismini SANCAK 30° de kerteriz etmektedir. Cayro hatası 2° W olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
a) 28°
b) 32°
c) 157°
d) 159°
e) 215°

261.240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?
a) 2 mil
b) 3 mil
c) 4 mil
d) 5 mil
e) 6 mil

262.250° rotasına 15 knotla seyreden bir gemi zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızının da 40 mil/saat olarak tespit ediyor. Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
a) 10° - 38 mil/saat
b) 41° - 48 mil/saat
c) 205° -22 mil/saat
d) 296° -28 mil/saat
e) 359° -28 mil/saat

263.14 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgeye ait haritanın pusula gülü üzerinde 0°35’E(1981) 5’W ibaresini tespit ettiniz. Manyetik pusula ile 225° rotasına seyrederken bu rotadaki yapay sapma değeri 4°W ise gemimizin hakiki rotası nedir?
a) 258° 25’
b) 225° 15’
c) 219° 45’
d) 119° 35’
e) 229° 05’

264.20 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgede bulunan iki burnun transiti harita üzerinde 055° dir. Aynı transiti geminin manyetik pusulası ile 065° ölçüyorsunuz. Haritanızın pusula gülü üzerinde 3° 20’W(1985) 5'W ibaresi bulunmaktadır. Manyetik pusulanın yapay sapması ne kadardır
a) 4° 50’E
b) 4° 50’W
c) 5° 10’W
d) 5° 10’E
e) 1° 30'W

265.23 ŞUBAT 1999 günü saat 05:00 ZT’da liman önlerinde olan ve 6 m. su yüksekliğine ihtiyacı olan bir gemi; Port of Bristol (Avonmouth) limanına en erken saat kaçta girebilir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir)
a) 09:10:00 ZT
b) 08:50:00 ZT
c) 08:20:00 ZT
d) 07:40:00 ZT
e) 06:50:00 ZT

266.5 Mart 1999 günü A gemisi vardiya zabiti Venüs gezegeninden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 28º 38´,0 olarak, Hesabi yüksekliği ise HC 28º 32´,2 olarak hesaplayıp intersepti saptamıştır. Vardiya zabiti aşağıda ifade edilen değerlerden hangisini intersept olarak saptamıştır? IC+0´,9 ve KÜGY 16 mt.
a) İntersept 5.8 mil uzak
b) İntersept 5.6 mil yakın
c) İntersept 2 mil uzak
d) İntersept 4.3 mil uzak
e) İntersept 5.7 mil yakın

267.2 MAYIS 1999 günü 22° 10’S - 046° 18’W mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 15:01:00
b) 15:02:12
c) 08:51:48
d) 08:52:00
e) 11:57:00

268.2 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 ft olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
a) 32° 15',1
b) 33° 15',1
c) 33° 11',8
d) 34° 11',7
e) 33° 41',9

269.2 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 54° 11',5- 08° 39',5 S
b) 166° 39',8 - 08° 39',5S
c) 51° 27',0 -08° 39',5S
d) 218° 06',8 - 08° 39',5S
e) 160° 17'.3 - 08° 39',5S

270.3 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 48 feet olan bir seyirci IC değeri + 2,7, fabrikasyon hata değeri + 0,1 olan bir sextantla akşam rasat zamanı Venüs’ün yüksekliğini 50° 19',9 olarak ölçmüştür. Venüs’ün düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
a) 50° 50',2
b) 51° 10',2
c) 50° 15',2
d) 50° 19',9
e) 51° 23',6

271.3 MAYIS 1999 günü 09:24:22 UT (GMT) de Güneş’in GHA ve Dec. değerleri nedir?
a) 209° 40’,8 - 15° 34’.9 N
b) 315° 46’,3 - 15° 35’,2 N
c) 321° 51’,8 - 15° 35’,5 N
d) 315° 46’,3 - 15° 35’,5 N
e) 322° 12’,5 - 15° 35’,5 N

272.3 MAYIS 1999 günü 16:25:38 ZT’da 40° 45'N - 029° 35'E mevkiinde Güneşin GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 30° 46',6 - 15° 38',9N
b) 37° 11',1 - 15° 38',9N
c) 37° 11',1 - 15° 38',6N
d) 36° 21',1 - 15° 38',6N
e) 37° 11',1 - 15° 39',0N

273.3 MAYIS 1999 günü 20:24:48 ZT’da 48° 00'N - 020° 30'E mevkiinde Ay’ın GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 255° 23',2 - 18° 32',8S
b) 255° 18',1 - 18° 31',6S
c) 255° 18',1 - 18° 31',2S
d) 249° 23',0 - 18° 32',8S
e) 260° 38',5 - 18° 31',2S

274.4 MAYIS 1999 günü 02:24:00 GMT de, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 351° 02’,8 - 18° 56’,9 S
b) 356° 45’,5 - 18° 56’,9 S
c) 356° 51’,4 - 18° 58’,2 S
d) 356° 33’,6 - 18° 55’,6 S
e) 356° 51’,5 - 18° 56’,9 S

275.4 MAYIS 1999 günü 42°N - 039°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Güneş’in batış zamanını UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 19:01:00
b) 16:25:00
c) 21:37:00
d) 16:22:00
e) 16:19:00

276.4 MAYIS 1999 günü 46° 14'N - 006° 15'W DR mevkiinde, 06:24:22 ZT’da Venüs gezegeninden rasat yapıldığın-da bu gezegenin GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 227° 12',4 - 25° 42',1N
b) 233° 17',6 - 25° 42',1N
c) 233° 14',2 - 25° 50',0N
d) 232° 02',7 - 20° 42',1N
e) 233° 17',9 - 25° 42',1N

277.5 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
a) 14:07:48
b) 11:57:00
c) 11:54:00
d) 09:46:12
e) 09:49:00

278.5 MAYIS 1999 günü 37°N - 025° E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak nedir?
a) 01:40:00
b) 05:05:00
c) 01:42:00
d) 01:45:00
e) 05:45:00

279.5 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 03:54:00
b) 04:18:00
c) 04:36:00
d) 04:00:24
e) 03:20:00

280.5 MAYIS 1999 günü 42°N - 028°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 05:17:00
b) 05:21:00
c) 03:29:00
d) 03:21:00
e) 03:25:00

281.5 MAYIS 1999 günü 43°N - 036°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Pollux Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 14:45:10
b) 14:33:10
c) 14:54:00
d) 14:29:10
e) 19:18:10

282.6 MAYIS 1999 06:24:37 UT (GMT) de, Capella yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 313° 39’,3 - 45° 59’,8 N
b) 280° 51’,1 - 45° 59’,8 N
c) 234° 30’,4 - 45° 59’,8 N
d) 240° 40’,7 - 45° 59’,8 N
e) 319° 49’,6 - 45° 59’,8 N

283.6 MAYIS 1999 günü 19:24:42 GMT de, Mars’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 307° 26’,8 - 10° 34’,7 S
b) 307° 28’,1 - 10° 34’,6 S
c) 307° 26’,8 - 10° 34’,8 S
d) 295° 05’,8 - 10° 34’,8 S
e) 299° 56’,5 - 10° 39’,5 S

284.6 MAYIS 1999 günü 35°S - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Rigel Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
a) 10:55:00
b) 14:23:00
c) 17:51:00
d) 17:45:55
e) 08:28:00

285.6 MAYIS 1999 günü 46°N - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci Mars gezegeninin meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 19:31:00
b) 22:59:00
c) 23:59:00
d) 02:27:00 (7 Mayıs)
e) 00:59:00 (7 Mayıs)

286.18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1 m. olduğu-na göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
a) 28° 36’,2
b) 28° 32’,2
c) 28° 28’,2
d) 28° 39’,8
e) 28° 44’,0

287.12 ARALIK 1999 günü Güneş’in üst kenarından alınan Sex. Alt. : 37° 28’, IC : +1’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
a) 37° 06’,4
b) 37° 04’,4
c) 37° 06’,2
d) 37° 41’
e) 37° 38’,7

288. karakterinde ışık gösteren fenerin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

a) In.Qk. Fl.
b) Qk.Fl.
c) Qk.Fl (3)
d) GpFl.(2)
e) Fl.

289. sembolünün anlamı nedir?


a) Balık avlama sınırı
b) Trafik düzeni sınırı
c) Derinlik hattı
d) Boru hattı
e) Su altı kablosu

290. sembolü bize neyi eder?

a) Beton kule üstünde fener
b) Kazık üstünde fener
c) Işıklı açıkdeniz platformu
d) Lambi üstünde fener
e) Fener gemisi üstünde fener

291. harita sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Iğrıplanmış batık leş,
b) Bir kısmı su üstünden görülen batık
c) Derinliği bilinmeyen, su üstü seyrine mani olmayan batık,
d) Batık leş (Su üstü seyrine tehlikeli),
e) Yalnız direkleri gözüken leş,

292. sembolü neyi ifade eder?

a) Beton kule üstünde fener
b) Kazık üstünde fener
c) Platform üstünde fener
d) Fener gemisi veya fenerli büyük şamandıra
e) Hiçbiri

293. sembolünün anlamı nedir?

a) Radyo beacon istasyonu
b) Minare
c) Yel değirmeni
d) Çanak anten
e) Silo

294. sembolün anlamı nedir?

a) Tehlikeli suyu işaret etmektedir
b) Şamandıralama yönünü işaret etmektedir
c) Tehlikeli kanalı işaret etmektedir
d) Mecburi rotayı işaret etmektedir
e) Şamandıraların IALA sistemine uygun olmadığını belirtmektedir


295. sembolünün anlamı nedir?
a) Trafik düzeni sınırı
b) Su altı boru hattı
c) Yasak saha sınırı
d) Demirlemenin yasak olduğu saha
e) Trafik akış yönü

296.

sembol ve kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üzerindeki derinlik bilinen leş
b) Münferit kaya üzerindeki en sığ iskandil
c) Batık kaya
d) Derinliği bilinen tehlikeli sualtı kayası
e) Iğrıplanmış saha

297.
sembolünün anlamı nedir?

a) Radar reflektörü
b) Tehlikeli saha
c) Pilot alma verme yeri
d) Gel-git akıntı işareti
e) Karantina yeri

298.1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
a) 0°
b) 45°
c) 90°
d) Bütün enlemlerde
e) Hiçbir enlemde

299.10 knot ile ilerleyen bir tekne şamandıralara yakın seyrederken, bir şamandırayı görmesi ile kaybetmesi arasındaki süreyi 10 dakika olarak belirlemişse görüş mesafesi kaç mildir?
a) 0,5
b) 0,8
c) 1,0
d) 1,3
e) 1,6

300.12:00:00 UT’de veya 12:00:00 GMT’de aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Ortalama Güneş; Greenwich üst boylamından geçer.
b) Görünen Güneş; Greenwich üst boylamından geçer.
c) Ortalama Güneş; Greenwich alt boylamından geçer.
d) Görünen Güneş; Greenwich alt boylamından geçer.
e) Görünen Güneş; herhangi bir mevkiin üst boylamından geçer.
301.50 metre kaç kulaçtır?
a) 16 kulaç
b) 27,3 kulaç
c) 32,2 kulaç
d) 40,1 kulaç
e) 87,2 kulaç

302.100000 mum (kandil) şiddetinde ışık kaynağı olan bir fenerin nominal görülme mesafesi kaç mildir?
a) 14 mil
b) 19,5 mil
c) 19 mil
d) 20 mil
e) 26 mil